รถไฟฟ้าบีทีเอส

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด

ภารกิจ

มุ่งพัฒนาระบบ การดำเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นระบบที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคม

ค่านิยมร่วม

ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล เชื่อมั่นในบุคลากร มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีทองรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนแบบนำทางอัตโนมัติสายแรกของประเทศไทย

สินค้าบีทีเอสใหม่ล่าสุด

คำถามพบบ่อย

รถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้บริการ เปิด - ปิด เวลาใด
รถไฟฟ้าบีทีเอสมีเส้นทางการให้บริการกี่สาย
เมื่อทำสิ่งของตกลงในรางรถไฟฟ้า ผู้โดยสารควรทำอย่างไร
สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ารถไฟฟ้าได้ไหม
รถไฟบีทีเอสมีลิฟต์ให้บริการที่สถานีใดบ้าง
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

line 0 2617 6000 ทุกวันเวลา : 06.00 - 24.00 น.

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

line 0 2617 7341 ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.

line twitter
กราฟ