ธุรกิจและบริการ / สินค้าที่ระลึก

สถานีที่เปิดให้บริการข้อมูลและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

  • สถานีสะพานตากสิน เปิดให้บริการทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา10.00-19.00 น. (มีจำหน่ายสินค้าที่ระลึก)

  • สถานีสยาม (อยู่ภายในศูนย์บริการแรบบิท) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

    • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  0 2617 7341 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2617 7341