ธุรกิจและบริการ / ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น.

  • บริการข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลท่องเที่ยวในเส้นทางบีทีเอส และข้อมูล ท่องเที่ยวทั่วไปในกรุงเทพฯ

  • จำหน่ายสินค้าที่ระลึก

  • บริการอื่นๆ เช่น จำหน่ายบัตรโดยสารเรือ ประเภท 1 วัน, ทัวร์ท่องเที่ยว,
    บัตรชมโชว์คาบาเร่ต์, บัตรเข้าสวนสนุกดรีมเวิลด์ และบัตรล่องเรือรับประทานอาหาร

สถานีที่เปิดให้บริการ

  • สถานีสะพานตากสิน พญาไท และสยาม

  • สถานีพญาไท (จำหน่ายสินค้าที่ระลึกบางรายการ)

  • สถานีสยาม (อยู่ภายในศูนย์บริการแรบบิท และจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบางรายการ)

line-business
train_BG train_BG

สอบถามโทร 0 2617 7341

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว