ธุรกิจและบริการ / ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว


  • บริการข้อมูลท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลท่องเที่ยวในเส้นทางบีทีเอส และข้อมูล ท่องเที่ยวทั่วไปในกรุงเทพฯ

  • จำหน่ายสินค้าที่ระลึก

สถานีที่เปิดให้บริการ

  • สถานีสะพานตากสิน เปิดให้บริการทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา10.00-19.00 น.
    (มีจำหน่ายสินค้าที่ระลึก)

  • สถานีสยาม (อยู่ภายในศูนย์บริการแรบบิท ) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

line-business
train_BG train_BG

สอบถามโทร 0 2617 7341

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว