ติดต่อเรา

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อาคารบีทีเอส 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2617 7300

โทรสาร : 0 2617 7133 , 0 2617 7155

อีเมล : nuduan@bts.co.th

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส : 0 2617 6000

ทุกวัน เวลา : 06.00 -24.00 น.

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว: 0 2617 7341

ทุก วันพุธ-อาทิตย์ เวลา : 10:00-19:00 น.

Line @btsskytrain

Twitter @BTS_SkyTrain

FB รถไฟฟ้าบีทีเอส

กรอกรายละเอียด