สถานีรถไฟฟ้า ออกแบบให้หลบเลี่ยงสาธารณูปโภคใต้ดินและบนดิน และรักษาสภาพผิวจราจรบนถนนมากที่สุด โดยทั่วไปออกแบบให้มีโครงสร้างแบบเสาเดี่ยว ตั้งอยู่บนเกาะกลางถนน เช่นเดียวกับโครงสร้างทางวิ่งโดยทั่วไป ระยะห่างของแต่ละสถานีอยู่ที่ประมาณ 800 – 1,000 เมตร โครงสร้างสถานีมีความยาวประมาณ 150 เมตร มี 2 ลักษณะ คือ

1. Side Platform Station มีชานชาลาอยู่สองข้าง โดยรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ตรงกลาง สถานีทั่วไปได้ออกแบบให้มีลักษณะแบบนี้ เนื่องจากก่อสร้างได้รวดเร็วและใช้เนื้อที่น้อย

2. Centre Platform มีชานชาลาอยู่ตรงกลางและรถไฟฟ้าวิ่งอยู่สองข้าง สถานีชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแรก แต่การก่อสร้างยุ่งยากกว่า เนื่องจากตัวรางต้องเบนออกจากกันเมื่อเข้าสู่สถานี ทั้งนี้ได้ออกแบบให้สถานีสยาม (สถานีร่วม) มีลักษณะดังกล่าว เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก และเหมาะสำหรับการเปลี่ยนขบวนรถระหว่างสายสุขุมวิทกับสายสีลม สำหรับในเส้นทางส่วนต่อขยายมีสถานีที่เป็นแบบ Centre Platform นี้ด้วย ได้แก่ สถานีสำโรง

map

มีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นพื้นถนน (Street Level) เป็นชั้นล่างสุดของสถานีอยู่ระดับเดียวกับถนน มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปั๊มการส่งจ่ายน้ำ
 • ถังเก็บน้ำ

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงที่ชั้นพื้นถนนมีดังนี้

 • ป้ายสัญลักษณ์ “ BTS”
 • ชื่อสถานี
 • ป้ายบอกทาง
 • ป้ายบอกเวลาเดินรถขบวนแรกและขบวนสุดท้าย

ชั้นจำหน่ายตั๋ว (Concourse Level)

สำหรับสถานีทั่วไป ชั้นจำหน่ายตั๋วจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • พื้นที่สาธารณะ : ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้ว (Paid Area) และพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร (Unpaid Area) ทั้งสองพื้นที่นี้ถูกแยกด้วยประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ (Automatic Gate) และประตูพิเศษ (Flush Gate)
 • พื้นที่บริษัท : เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเทคนิคของบริษัท เช่น ห้องควบคุมสถานี ห้องเครื่องมือติดต่อสื่อสารอาณัติสัญญาณต่าง ๆ
structure

สำหรับสถานีสยาม (สถานีร่วม) พื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้ว (Paid Area) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร (Unpaid Area) จะมี 3 ส่วน ข้อมูลต่างๆ ที่แสดงในชั้นจำหน่ายตั๋ว มีดังนี้

 • แผนที่แสดงตำแหน่งต่างๆ ของสถานี
 • แผนที่แสดงเส้นทางของการเดินรถ
 • ตารางเวลาการเดินรถ
 • กฎระเบียบการใช้บริการของผู้โดยสารและค่าโดยสาร
 • ป้ายบอกทิศทางของเส้นทางการเดินรถ
structure

ชั้นชานชาลา (Platform Level)

 • สถานีทั่วไปจะมีชานชาลาอยู่ด้านข้าง (Side Platform) และมีทางวิ่งอยู่ตรงกลาง
 • สถานีที่มีชานชาลาอยู่ตรงกลาง (Centre Platform) และมีทางวิ่งอยู่ด้านข้าง ได้แก่ สถานีสำโรง
 • สถานีร่วมหรือสถานีสยาม จะมีชานชาลา 2 ชั้น ชานชาลาแต่ละชั้นจะอยู่ตรงกลาง (Centre Platform)ระหว่างทางวิ่งทั้งสองชั้นของชานชาลา
 • ชานชาลาชั้นที่ 1 เป็นชานชาลาสำหรับเส้นทางที่จะไปสำโรง หรือ บางหว้า
 • ชานชาลาชั้นที่ 2 เป็นชานชาลาสำหรับเส้นทางที่จะไปหมอชิต หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ