โครงสร้างของประตูอัตโนมัติประกอบด้วย

  • สัญญาณตรวจจับ (SENSORS) ก่อนบานประตู 2 จุด
  • สัญญาณตรวจจับ (SENSORS) หลังบานประตู 2 จุด
  • เครื่องอ่านบัตรโดยสาร
  • บานประตูอัตโนมัติ (Barrier)
  • ช่องสอดตั๋ว

การทำงานของสัญญาณตรวจจับก่อนและหลังบานประตู

ประตูอัตโนมัติมีสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จำนวน 4 จุด เพื่อทำหน้าที่สั่งการให้บานประตูปิดลงเมื่อมีวัตถุผ่านสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 2 และ3
  • ประตูอัตโนมัติมีสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จำนวน 4 จุด เพื่อทำหน้าที่สั่งการให้บานประตูปิดลงเมื่อมีวัตถุผ่านสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 2 และ3
กรณีที่บานประตูอัตโนมัติปิดลงก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินผ่าน เกิดจากสัมภาระของผู้โดยสารไปบังสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่3 ทำให้สัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 3 รับรู้ว่าผู้โดยสารเดินผ่านบานประตูอัตโนมัติไปแล้ว ทำให้บานประตูจึงปิดลง
กรณีที่บานประตูอัตโนมัติปิดลงก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินผ่าน เกิดจากสัมภาระของผู้โดยสารไปบังสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่3 ทำให้สัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 3 รับรู้ว่าผู้โดยสารเดินผ่านบานประตูอัตโนมัติไปแล้ว ทำให้บานประตูจึงปิดลง
  • กรณีที่บานประตูอัตโนมัติปิดลงก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินผ่าน เกิดจากสัมภาระของผู้โดยสารไปบังสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่3 ทำให้สัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 3 รับรู้ว่าผู้โดยสารเดินผ่านบานประตูอัตโนมัติไปแล้ว ทำให้บานประตูจึงปิดลง
โปรดถือสัมภาระแนบชิดลำตัว หรือยกสัมภาระขึ้นเหนือประตูอัตโนมัติขณะเดินผ่าน

โปรดถือสัมภาระแนบชิดลำตัว หรือยกสัมภาระขึ้นเหนือประตูอัตโนมัติขณะเดินผ่าน

ไม่หยุดหรือเดินถอยหลังกลับ ขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ

ไม่หยุดหรือเดินถอยหลังกลับ ขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ

ด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ผู้ปกครองควรอุ้มขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ

เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ผู้ปกครองควรอุ้มขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ

สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้ประตูเข้า-ออกพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงาน

สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้ประตูเข้า-ออกพิเศษ กรุณาติดต่อพนักงาน