ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส / ข้อแนะนำในการนำจักรยาน เข้าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

การนำจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป และได้ขยายเส้นทางเพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้จากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนและ เพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง บริษัทฯ จึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงการนำจักรยานเข้าใช้บริการ โดยกำหนดช่วงเวลาในการนำจักรยานแบบพับไม่ได้ และจักรยานแบบพับได้ เข้ามาใช้บริการ ดังนี้

การนำจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

จักรยานแบบพับไม่ได้

วันจันทร์ – ศุกร์

เวลา 06:00 – 06:30 น. และ 22:00 น. – ปิดให้บริการ

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 06:00 – 09:00 น. และ 22:00 น. – ปิดให้บริการ


จักรยานแบบพับได้

สามารถนำจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ตลอดเวลาให้บริการ


ข้อปฏิบัติเมื่อนำจักรยานเข้าระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

ก่อนเข้าระบบ

ก่อนเข้าระบบ

 • ดูแลความสะอาดของจักรยาน
 • สัญญาณตรวจจับ (SENSORS) หลังบานประตู 2 จุด
การขึ้น – ลง บันได

การขึ้น – ลง บันได

 • เดินชิดขวา จับราวและจักรยานขณะนำจักรยาน ขึ้น – ลงบันได
การเข้าหรือออกประตูอัตโนมัติ

การเข้าหรือออกประตูอัตโนมัติ

 • นำจักรยานวางไว้หน้าประตูพิเศษข้างห้องตั๋วโดยสาร
 • สอดหรือแตะบัตรที่ประตูอัตโนมัติ
 • ผ่านเข้าระบบ
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ห้องตั๋วโดยสาร หรือ รปภ.
 • นำจักรยานเข้าระบบ
การโดยสารขบวนรถไฟฟ้า

การโดยสารขบวนรถไฟฟ้า

 • ยืนหลังเส้นเหลืองในบริเวณประตูใกล้รอยต่อระหว่าง ตู้ขบวนรถไฟฟ้าและจับยึดจักรยานตลอดเวลา
การโดยสารขบวนรถไฟฟ้า
 • ให้ผู้โดยสารออกจากขบวนรถไฟฟ้าก่อน แล้วจึงเดินเข้าด้านในพร้อมจักรยาน ไปยังบริเวณรอยต่อของขบวนรถ
 • เมื่อเข้าขบวนรถแล้ว ไม่ควรวางจักรยานกีดขวางผู้อื่น และจับยึดจักรยานตลอดเวลา

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

 • ห้ามขี่จักรยานขณะอยู่ในระบบ
 • ระมัดระวังจักรยาน เกี่ยว เฉี่ยว ชน กระแทกผู้โดยสารท่านอื่น อุปกรณ์ และโครงสร้างสถานี รวมถึงขบวนรถไฟฟ้า
 • ไม่วางจักรยานกีดขวางการใช้บริการของผู้โดยสารท่านอื่น
 • ไม่ถอด พับ ประกอบจักรยานขณะอยู่ในระบบ