ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส / ข้อแนะนำเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉิน

กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า

กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า
  • ให้ผู้โดยสารแจ้งเหตุฉุกเฉินแก่พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าทันที โดยการกดปุ่มรูปกระดิ่งสีเหลือง กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า บริเวณด้านข้างของประตูแล้วปล่อย และรอการตอบรับจากพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า
  • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องเปิดประตูรถไฟฟ้า ให้ดึงคันโยกสีแดงบริเวณด้านข้างของประตูแล้วเลื่อน เพื่อเปิดประตู ใช้ในกรณีขบวนรถไฟฟ้าจอดอยู่ที่สถานีเท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุในขบวนรถไฟฟ้า
  • ประตูฉุกเฉินสำหรับอพยพ อยู่บริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของขบวนรถไฟฟ้า ผู้โดยสารสามารถเดินออกจากขบวนรถได้ด้วยสะพานเชื่อม และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานอย่างเคร่งครัด
  • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจนต้องเปิดหน้าต่างในขบวนรถไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดไว้
  • เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผู้โดยสารสามารถนำถังดับเพลิงที่เก็บไว้ในช่องเก็บที่มีสัญลักษณ์ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ผู้โดยสารสามารถนำถังดับเพลิงที่เก็บไว้ในช่องเก็บที่มีสัญลักษณ์   มาใช้ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างถัง มาใช้ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างถัง